KVALITÉ & MILJÖ

Citagon AB ska i alla avseenden uppfylla kundens och myndigheternas krav på kvalitet gällande företagets produkter och tjänster. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och därför skall kunden uppleva kvaliteten som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i vår affärsrelation.

När man arbetar med bärande komponenter och byggsatser i stål är det oerhört viktigt att hålla hög kvalité vid sitt arbete och arbetssätt. Vår certifiering och CE märkning enligt SS-EN 1090-1 visar att vi håller dessa krav som ställs på oss.

Citagon AB värnar om miljön och tar in miljöaspekterna i våra arbetsprocesser. Detta för att göra så lite påverkan som möjligt på miljön.
Vi ansvarar för sakkunskap, säkerhet och pålitlighet och erbjuda varor och tjänster där vi tar största möjliga miljöhänsyn på kort- och lång sikt.

Att vi är ett R-licenserat företag indikerar på respekt för schyssta villkor, trovärdighet och ansvarstagande mot kunder och medarbetare. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som tilldelas företag och organisationer som vill eftersträva god affärsetik.
Här kan du läsa hela vår miljöpolicy och kvalitétspolicy.